SIA "XL Moduls"
Mob.: 29163724
email: info.xlmoduls@gmail.com

Mo - Fr: 8:00 - 17:00
Sa:   Su: -

 

Om oss


 


SIA XL Moduls produserer og selger spesiallagde mobile modulbaserte bygg.

Våre mobile modulbaserte bygg kan enkelt og raskt monteres og settes opp, og flyttes og remonteres i løpet av dager. 

Dersom bygget blir utstyrt med varmeanlegg, kan det modulbaserte hjemmet også bebos på vinterstid. 

Det er mulig å kjøpe det minste bygningssettet, som består av 1 mobil modul. Senere kan man supplere med ytterligere enheter for å øke boflaten. 

Byggets indre utforming kan endres etter behov, og samtidig ikke svekke bærekonstruksjonene.